●  Sportmassage        ●  Hotstonemassage        ●  Ontspanningsmassage        ●  Stoelmassage
Sportmassage is het toepassen van een complex van handgrepen met het doel de lichamelijke conditie te verbeteren, te handhaven en/of nadelige gevolgen van sport (of andere fysieke inspanningen) weg te nemen. Tijdens inspanning van het lichaam worden voedingsstoffen en zuurstof omgezet in energie en afvalstoffen. Deze afvalstoffen gaan zich in het lichaam ophopen, waardoor de stofwisseling en doorbloeding in het weefsel minder worden. Hierdoor ontstaan verhardingen en klachten in het weefsel. Sportmassage is een goede manier om deze klachten zoveel mogelijk weg te nemen. Door het strijken en kneden van de huid, spieren en pezen, wordt de doorbloeding weer op gang gezet, waardoor de stofwisseling wordt verhoogd en afvalstoffen versneld worden afgevoerd. Vooral met knedingen worden de afvalstoffen letterlijk uit het weefsel naar de bloedbaan geperst, waarna deze via het bloed worden weggevoerd. Ook wordt sportmassage gebruikt om de lichamelijke conditie op pijl te houden in een trainingsvrije periode. Naast de bekende strijkingen en knedingen kunnen nog andere massagetechnieken worden gebruikt, zoals: -  fricties (kleine ronddraaiende beweging op één plaats, waardoor locaal een goede doorbloeding    ontstaat met als gevolg een plaatselijke ontspanning en pijnvermindering); -  tapotements (diverse handgrepen waarbij veelvuldig en kort het te masseren lichaamsdeel    wordt aangeraakt, zoals kloppingen, hakkingen en waaierslagen, waardoor het weefsel extra    doorbloed raakt en zenuwen worden geprikkeld), dit wordt alleen gebruikt bij een massage vóór    het sporten, omdat het de spieren juist activeert; -  schuddingen (bij schuddingen wordt een spier of spiergroep ritmisch heen en weer geschud,    waardoor deze spier of spiergroep ontspannen wordt); -  botverschuivingen (hierbij worden verschillende botstukken ten opzichte van elkaar bewogen,    waardoor de doorbloeding, de ontspanning en de beweeglijkheid van het gewricht toenemen). Vanwege de vele verschillende handgrepen en het sportieve karakter van de sportmassage, kan deze massagevorm ook goed toegepast worden als activerende massage vóór het sporten.
Sportmassage
  Van Teijlingen massages              Tel. 06-53769643              info@vanteijlingenmassages.nl              Mahatma Gandhistraat 41 Den Haag              Kvk 67795455              Btw 161120507B02